Apr 10, 2009


फेवाताल

फेवातालको मन्दिरमापि एन क्याम्पसको कम्पाउण्डमा
लुम्लेकि दुइ किशोरीहरु


लुम्लेको भेट अमृत भादगाउले ,राधिका , बसन्ति ,प्रकट दाइ र म

No comments: